arkasında dolaşmak (veya gezmek)

arkasında dolaşmak (veya gezmek)

bir işi yaptırmak için ilgili veya yetkili bir kimsenin uğradığı yerlere giderek görüşme fırsatı aramak.


arkasında dolaşmak (veya gezmek) için benzer kelimeler


arkasında dolaşmak (veya gezmek), 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'k', 'a', 's', 'ı', 'n', 'd', 'a', ' ', 'd', 'o', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'g', 'e', 'z', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
arkasında dolaşmak (veya gezmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemzeg ayev( kamşalod adnısakra diziliminde gösterilir.