doktor doktor gezmek (veya dolaşmak)

doktor doktor gezmek (veya dolaşmak)

tedavide çabuk ve kesin sonuç almak ümidiyle birçok doktora başvurmak: “Çare bulunsun diye az mı ebe kapısı çaldılar, doktor doktor gezdiler?” -A. İlhan.


doktor doktor gezmek (veya dolaşmak) için benzer kelimeler


doktor doktor gezmek (veya dolaşmak), 36 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'k', 't', 'o', 'r', ' ', 'd', 'o', 'k', 't', 'o', 'r', ' ', 'g', 'e', 'z', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'o', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
doktor doktor gezmek (veya dolaşmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamşalod ayev( kemzeg rotkod rotkod diziliminde gösterilir.