ayağına dolanmak (veya dolaşmak)

ayağına dolanmak (veya dolaşmak)

1) başkasına yapmayı tasarladığı kötülük kendi başına gelmek; 2) iş yapmakta olan birine engel olmak, yürümesine engel olmak.


ayağına dolanmak (veya dolaşmak) için benzer kelimeler


ayağına dolanmak (veya dolaşmak), 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'd', 'o', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'o', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
ayağına dolanmak (veya dolaşmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamşalod ayev( kamnalod anığaya diziliminde gösterilir.