besici

besici

a. Sığır, davar vb. hayvanları besleyerek semirten, satan kimse.


besici, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 's', 'i', 'c', 'i', şeklindedir.
besici kelimesinin tersten yazılışı iciseb diziliminde gösterilir.