İçinde BESİ geçen kelimeler

İçinde BESİ geçen kelimeler 313 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

besi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. besi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde BESİ geçen kelimeler

25 harfli

besin maddeleri yoğunluğu, besin maddesi gereksinimi, çürük yapı besi yavaşlığı, gölerimli bağırsak debesi, gölerimli bağrısak debesi

24 harfli

besin hipersensitivitesi, Birinci İnönü Muharebesi, çatal kınlı uyluk debesi, torbacıl bağırsak debesi

23 harfli

besicel sinirceli kesit, besin değeri yüksek yem, besisel kemikçe karşıtı, besit bozukluğuna bağlı, nefis muhasebesi yapmak

22 harfli

bağırsak kındık debesi, bağırsak-siymik debesi, besin zinciri basamağı, dalgırcıl kınca debesi, diferansiyel besi yeri, gölerimli beyin debesi, gölerimli serpi debesi, küçük gösteri kulübesi, millî gelir muhasebesi, suvartılı serpi debesi

21 harfli

bağırsak göbek debesi, bağırsak uyluk debesi, bağırsak-serpi debesi, besi yavaşlığı çiriği, besin maddeleri oranı, etkin besin maddeleri, göbekçil serpi debesi, kavukçul kasık debesi, kavuksal uyluk debesi, selektif besi yerleri, serpi-bağırsak debesi, serpicil torba debesi, temel besin maddeleri, uylukçul serpi debesi, yatıncıl kasık debesi

20 harfli

ayırıcı besi yerleri, besi ağırlığı oldası, besisel kuru kulakça, cankurtaran kulübesi, enflasyon muhasebesi, işkembesini düşünmek, işkembesini şişirmek, serpi-oturmaç debesi

19 harfli

Babesia perroncitoi, Borodino Muharebesi, denklemin mertebesi, kancıl göbek debesi, kedigil babesiozisi, kurtsal takı debesi, yatın-siymik debesi

18 harfli

azalan besi durumu, Babesia herpailuri, Babesia trautmanni, besin keseli larva, besinsel glikozüri, besinyapımaddeleri, etlik piliç besisi, jemnat bağı debesi, kavuk serpi debesi, kompleks besi yeri, küçüklük mertebesi, maliyet muhasebesi, sinirsel besimsime, temmellük kitabesi, Thebesian venaları, yaşlı sığır besisi

17 harfli

Babesia argentina, Babesia divergens, Babesia pantherae, besi düzensizliği, besi sonu rasyonu, devlet muhasebesi, dinlendik türbesi, domuz babesiozisi, göbek üstü debesi, insan babesiozisi, koyun babesiozisi, meydan muharebesi, minimal besi yeri, sığır babesiozisi, süt danası besisi

16 harfli

Babesia bigemina, badak-kın debesi, “béclard” debesi, besi performansı, beyin zar debesi, erken kaz besisi, Hacilar Harabesi, kısa süreli besi, kurdağzı heybesi, kürüdişi heybesi, “laugier” debesi, nefis muhasebesi, orta süreli besi, telefon kulübesi, tövbesini bozmak, uzun süreli besi, yakrıcıl besince

15 harfli

askerlik şubesi, Babesia caballi, Babesia gibsoni, Babesia microti, bağırsak debesi, besin hücreleri, besin kirletici, besin maddeleri, besisel kınakça, besit bozukluğu, Çingene pembesi, dilicek heybesi, genç kaz besisi, hilkat garibesi, hükûmet darbesi, işkembesi geniş, levarikepenbesi, “littre” debesi, ongun besi suyu, parmak alfabesi

14 harfli

at babesiozisi, Babesia motasi, Babesia vogeli, besi bozukluğu, besi ılgıtlığı, besi yapçalığı, besi yavaşlığı, besin alerjisi, besin elementi, besin ihtiyacı, besin yönelimi, besinmaddeleri, broyler besisi, can evi debesi, Cassini sobesi, cirbesi çıkmak, ekstantif besi, geç kaz besisi, gırtlak debesi, Kiril alfabesi, mikro besinler, ...

13 harfli

Arap alfabesi, Babesia bovis, Babesia canis, Babesia felis, Babesia major, besi arıklığı, besi barınağı, besin döngüsü, besin maddesi, besin zinciri, besinsel oran, besiye çekmek, böbrek debesi, bölgeç debesi, buzağı besisi, dalak heğbesi, entansif besi, ham besi suyu, köylü pembesi, kursak debesi, lakırtı ebesi, ...

12 harfli

arz cazibesi, Babesia cati, Babesia equi, Babesia ovis, bağır debesi, bekmez ebesi, besi dokusuz, besi hayvanı, besi korkusu, besin değeri, besin göçümü, besin kofulu, besin polibi, besin polipi, besiti bozuk, beyin debesi, boyun cebesi, cazibesizlik, dıgangömbesi, fırıngömbesi, ham besisuyu, ...

11 harfli

ahır besisi, besi bozumu, besi dokulu, besi dokusu, besi merası, besin devri, besin ögesi, besinkofulu, besinsizlik, çiğ besinci, dana besisi, Dışbesidoku, gök kubbesi, Hambesisuyu, kumar ebesi, kuzu besisi, mesabesinde, rütbesizlik, tuz kubbesi

10 harfli

aşırı besi, Babesiella, babesiozis, besi bilim, besi özcül, besi özlük, besi sayrı, besi yapkı, besidokusu, besilenmek, bit gebesi, debdebesiz, denizebesi, dil debesi, dip debesi, dirim besi, dölheybesi, duz ölbesi, esen besit, gökkubbesi, göz debesi, ...

9 harfli

açık besi, aşırıbesi, besi doku, besi suyu, besi yeri, besicilik, cazibesiz, dil ebesi, engebesiz, hülübesiz, laf ebesi, söz ebesi

8 harfli

besi örü, Besiçler, besidoku, besihane, besinsiz, besisuyu, bombesiz, cezbesiz, çok besi, kubbesiz, rütbesiz, sözebesi, sütebesi, şaibesiz, tövbesiz

7 harfli

Babesia, besi öz, besicil, besilek, besilik, bêsimet, besince, besinli, besinti, besiörü, besireg, besirek, besiret, ebesili, embesil, gabesiz, kebesiz

6 harfli

besici, besili, Besime, ebesiz, elbesi, önbesi

5 harfli

abesi, besik, besim, besin, besit

4 harfli

besi

Kelime Ara