besi

besi

a. 1. Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi. 2. Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak için kullanılan takoz vb. şeyler.


besi Fr. Nutrition
besi Fr. Sustentation
besi

1. Kurbanlık hayvan. 2. Beslenen, besiye çekilmiş hayvan. 3. İyi beslenmiş, kuvvetli deve. 4. Kaz. 5. Tavuk.


besi

Yem.


besi

Besiye çekilmiş hayvan: Besimizi gurbanda kescez.


besi

Besleme işi


besi

bk. beslenme.


besi Osm. tagdiye, tagaddi

(biyoloji)


besi İng. fattening

Hayvanların, hareketlerini sınırlayan çit veya kapalı alan içerisinde tutularak enerjice zengin rasyonlarla beslenmesiyle kesim ağırlığına ulaşmasını sağlayan, et verimi ve kalitesini artırmaya yönelik besleme yöntemi.


besi

Keçe yapılacak kılın arasına konan yün. (*Bor -Niğde)


besi için benzer kelimeler


besi, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
besi kelimesinin tersten yazılışı iseb diziliminde gösterilir.