açık besi

açık besi İng. open feedlot

Besi hayvanlarının sevkıyattan önce veya besi sırasında veyahut kesimden önce barındırıldıkları; suyun, yemin ve gölgeliğin sağlandığı açık veya yarı açık barınaklarda yapılan besi.


açık besi için benzer kelimeler


açık besi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
açık besi kelimesinin tersten yazılışı iseb kıça diziliminde gösterilir.