aşırı besi

aşırı besi

a. Olağanüstü nicelikte yemek yeme veya yedirme.


aşırı besi Fr. Suralimentation
Aşırı besi Osm. Zorlu besleme

aşırı besi için benzer kelimeler


aşırı besi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'b', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
aşırı besi kelimesinin tersten yazılışı iseb ırışa diziliminde gösterilir.