besi barınağı

besi barınağı İng. feedlot stall

Besi hayvanlarının sevkiyattan önce veya besi sırasında veyahut kesimden önce barındırıldıkları; suyun, yemin ve gölgeliğin sağlandığı açık veya yarı açık barınaklar.


besi barınağı için benzer kelimeler


besi barınağı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 's', 'i', ' ', 'b', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
besi barınağı kelimesinin tersten yazılışı ığanırab iseb diziliminde gösterilir.