varma barınağı

varma barınağı İng. port of destination

Yükün sözleşmesi gereğince götürüleceği ve taşıma işleminin sona ereceği barınak.


varma barınağı için benzer kelimeler


varma barınağı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'r', 'm', 'a', ' ', 'b', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
varma barınağı kelimesinin tersten yazılışı ığanırab amrav diziliminde gösterilir.