boşaltma barınağı

boşaltma barınağı İng. port of unloading

Gemilere, yükleri boşaltılmak amacıyla ayrılan barınak.


boşaltma barınağı için benzer kelimeler


boşaltma barınağı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'ş', 'a', 'l', 't', 'm', 'a', ' ', 'b', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
boşaltma barınağı kelimesinin tersten yazılışı ığanırab amtlaşob diziliminde gösterilir.