düzgeçiş barınağı

düzgeçiş barınağı İng. port of transit

Malların eylemsiz geçirimi için kullanılan barınak.


düzgeçiş barınağı için benzer kelimeler


düzgeçiş barınağı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'z', 'g', 'e', 'ç', 'i', 'ş', ' ', 'b', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
düzgeçiş barınağı kelimesinin tersten yazılışı ığanırab şiçegzüd diziliminde gösterilir.