besin zinciri

besin zinciri İng. food chain

Bir organizmanın bir sonraki organizma için besin oluşturduğu organizmalar dizisi.


besin zinciri İng. food chain

Bir organizmanın bir öncekinden beslendiği ve enerji sağladığı, buna karşılık bir sonrakine besin ve enerji aktardığı organizmalar dizisi.


besin zinciri için benzer kelimeler


besin zinciri, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 's', 'i', 'n', ' ', 'z', 'i', 'n', 'c', 'i', 'r', 'i', şeklindedir.
besin zinciri kelimesinin tersten yazılışı iricniz niseb diziliminde gösterilir.