besinsel oran

besinsel oran İng. nutrient ratio, nutritive ratio

Besin maddeleri oranı.


besinsel oran için benzer kelimeler


besinsel oran, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 's', 'i', 'n', 's', 'e', 'l', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', şeklindedir.
besinsel oran kelimesinin tersten yazılışı naro lesniseb diziliminde gösterilir.