beşkonumlu ölçek

beşkonumlu ölçek İng. five- point scale

Tutum ölçümlerinde en sık başvurulan ve değerlendirmelerin iki yandaş, iki karşıt ve bir orta konumdan oluşmuş beş seçeneğe göre yapılmasını öngören dizilli değerleme ölçeği, bk. dizilli ölçek.


beşkonumlu ölçek için benzer kelimeler


beşkonumlu ölçek, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'ş', 'k', 'o', 'n', 'u', 'm', 'l', 'u', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'k', şeklindedir.
beşkonumlu ölçek kelimesinin tersten yazılışı keçlö ulmunokşeb diziliminde gösterilir.