aralıklı ölçek

aralıklı ölçek İng. interval scale

Nesne ya da özellikleri sıraya dizmekle kalmamayıp bunlar arasındaki kesin uzaklığı da gösterme olanağı veren ve ölçüm boyutunun tüm ardıl değerleri arasında eşit uzaklık bulunan ölçek. bk. adlayıcı ölçek, boyut, oransal ölçek, ölçüm düzeyleri, sıralayıcı ölçek.


aralıklı ölçek için benzer kelimeler


aralıklı ölçek, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'k', şeklindedir.
aralıklı ölçek kelimesinin tersten yazılışı keçlö ılkılara diziliminde gösterilir.