aralıklı dikiş kaynağı

aralıklı dikiş kaynağı İng. stitch weld

Aralıklı dikiş kaynağı işlemi sonucu oluşan kaynak.


aralıklı dikiş kaynağı için benzer kelimeler


aralıklı dikiş kaynağı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'k', 'i', 'ş', ' ', 'k', 'a', 'y', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
aralıklı dikiş kaynağı kelimesinin tersten yazılışı ığanyak şikid ılkılara diziliminde gösterilir.