aralıklı

aralıklı

sf. 1. Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan. 2. Dizgide kelimeler, harfler veya satırlar arasında açıklık olan, espaslı. 3. zf. Kesik kesik.


aralıklı

bk. dönemsel.


aralıklı için benzer kelimeler


aralıklı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'ı', şeklindedir.
aralıklı kelimesinin tersten yazılışı ılkılara diziliminde gösterilir.