aralıklı dizi

aralıklı dizi İng. series of grouped data

İncelenen değişkene ilişkin gözlem sıklıklarını değer aralıkları ya da kümelenmiş değerlere göre veren sıklık dizisi, bk. dizi, kümelenmiş sıklık dağılımı.


aralıklı dizi için benzer kelimeler


aralıklı dizi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
aralıklı dizi kelimesinin tersten yazılışı izid ılkılara diziliminde gösterilir.