aralıklı çıkış

aralıklı çıkış Osm. fasılalı çıkış

Saatli yarışlarda, yarışçıların gerek tek, gerekse takım olarak birer, ikişer, üçer dakika gibi, yönetmeliklerde yazılı ya da düzenleyenlerce saptanmış olan aralıklarla yarışa başlamaları.


aralıklı çıkış için benzer kelimeler


aralıklı çıkış, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', şeklindedir.
aralıklı çıkış kelimesinin tersten yazılışı şıkıç ılkılara diziliminde gösterilir.