aralıklı birleşme yeri

aralıklı birleşme yeri İng. gap junction

İki komşu hücrelerin plazma zarlarının çok dar bir aralıkla ayrıldığı küçük bölgeler. Bu bölgeler içinde yer yer proteinler bulunur ve karşılıklı gelen bu proteinlerin içinde oluşan geçit iki hücrenin sitoplazmasını bağlayan bir kanal oluşturur.


aralıklı birleşme yeri için benzer kelimeler


aralıklı birleşme yeri, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'i', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', ' ', 'y', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
aralıklı birleşme yeri kelimesinin tersten yazılışı irey emşelrib ılkılara diziliminde gösterilir.