dikiş kaynağı

dikiş kaynağı İng. seam welding
dikiş kaynağı İng. seam weld

Dikiş kaynağı yaptıktan sonra oluşan kaynak.


dikiş kaynağı için benzer kelimeler


dikiş kaynağı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', 'i', 'ş', ' ', 'k', 'a', 'y', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dikiş kaynağı kelimesinin tersten yazılışı ığanyak şikid diziliminde gösterilir.