basit ayrı dikiş

basit ayrı dikiş İng. simple interrupted suture

Yarada sağ veya soldan başlamak suretiyle önce dıştan içe, sonra devamla karşı yara kenarına içten dışa batırılarak geçirilmesi ve yara dudaklarının düzgün olarak karşılıklı gelecek biçimde düzeltildikten sonra her seferinde ayrı düğüm konulmasıyla uygulanan dikiş çeşidi.


basit ayrı dikiş için benzer kelimeler


basit ayrı dikiş, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'i', 't', ' ', 'a', 'y', 'r', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'k', 'i', 'ş', şeklindedir.
basit ayrı dikiş kelimesinin tersten yazılışı şikid ırya tisab diziliminde gösterilir.