Bestkırmızı boyası

Bestkırmızı boyası İng. Best’s carmine stain

Mikroskobik doku kesitlerinde, glikojenin ortaya konmasında kullanılan bir boya.


Bestkırmızı boyası için benzer kelimeler


Bestkırmızı boyası, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'e', 's', 't', 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'b', 'o', 'y', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Bestkırmızı boyası kelimesinin tersten yazılışı ısayob ızımrıktseB diziliminde gösterilir.