beta ışın tayfı

beta ışın tayfı İng. betaray spectrum

Beta bozunması sonucu oluşan beta taneciklerinin enerji ya da hareket miktarı bakımından dağılımı.


beta ışın tayfı için benzer kelimeler


beta ışın tayfı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 't', 'a', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'n', ' ', 't', 'a', 'y', 'f', 'ı', şeklindedir.
beta ışın tayfı kelimesinin tersten yazılışı ıfyat nışı ateb diziliminde gösterilir.