betimleyici çekim

betimleyici çekim İng. descriptive shot (scene)

Sinema/TV. Bir yerin görünüşünü aktarmak, olgunun içinde geçtiği doğa parçasını, bezemi tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen çekim.


betimleyici çekim için benzer kelimeler


betimleyici çekim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 't', 'i', 'm', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
betimleyici çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç iciyelmiteb diziliminde gösterilir.