betimleyici

betimleyici İng. descriptor, singular description operator, iota operator

Bir tek nesnenin gerçeklediği px birli açık önermesinden, sözü geçen tek nesneyi gösteren (…) deyimini oluşturan "İX birli değişken bağlayıcısı. || Dizimsel türü: a | p.


betimleyici için benzer kelimeler


betimleyici, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 't', 'i', 'm', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', şeklindedir.
betimleyici kelimesinin tersten yazılışı iciyelmiteb diziliminde gösterilir.