bey

bey

(I) a. 1. Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü: “Eniştem Neyyir Bey'i kimin vurduğunu ben biliyorum.” -R. N. Güntekin. 2. Erkek özel adları yerine kullanılan bir söz: Bir bey sizi aradı. 3. Eş, koca: “İki yol var önünde: ya beyinin dilini öğrenirsin, ya beyin senin dilini.” -T. Dursun K. 4. İskambil kâğıtlarında birli, as: “Gerçekten de doktora bir bey ile iki yedili gelmişti.” -T. Buğra. 5. Erkek sıfatlarının hemen arkasına eklenir: Doktor bey. Damat bey. 6. Aşığın çukur yüzünün arkasındaki yumru bölge. 7. tar. Küçük bir toplumun veya küçük bir devletin başkanı: Karaman beyi. Menteşe beyi. 8. ask. Komutan: Alay beyi. Uç beyi. 9. esk. Zengin, ileri gelen kimse, bay (I).


bey Ar. bey¤

(II) a. esk. Satma, satış.


bey

Şaşma, korku, pişmanlık, beğenmeme, öfke, acıma bildirir ünlem.


bey

Bir şey satın alınırken veya yaptırılırken, önceden verilen bir miktar para, pey


bey

Aşık oyununda, aşığın çukur tarafı.


bey

Kısır olan, kuzulamayan koyun.


bey

Arı beyi, ana arı.


bey

Mide dolgunluğu.


bey

Çerkez ağası, paşa.


bey

Kırmızı mısır.


bey

Bir çeşit mısır.


bey

Pazarlıkta önden verilen para, pey.


bey`

satım, satış. ~ akdi: satım, satış sözleşmesi,


bey İng. Prince

Küçük bir ülkenin buyurucusu: Menteşe Beyi, Maskat Beyi gibi.


bey

bk. beğ (II).


Bey İng. Bey Alm. bey Fr. bey
Bey

Burdur ili, Tefenni ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


bey için benzer kelimeler


bey, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', şeklindedir.
bey kelimesinin tersten yazılışı yeb diziliminde gösterilir.