beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)

beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)

demeç vermek: “Fakat son zamanlarda bazı memurların beyanat vermeyip izahat verdikleri anlaşılmıştır.” -N. Hikmet.


beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak) için benzer kelimeler


beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak), 40 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'a', 'n', 'a', 't', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'b', 'e', 'y', 'a', 'n', 'a', 't', 't', 'a', ' ', 'b', 'u', 'l', 'u', 'n', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamnulub attanayeb ayev( kemrev tanayeb diziliminde gösterilir.