beyaz vatoz

beyaz vatoz Lat. Raja alba

Boyları 200 cm olabilen ve Ege Denizi’nde dağılım gösteren, derinliği 40–400 m arasında değişen kumlu ve çamurlu zeminlerde yaşayan demersal bir tür.


beyaz vatoz için benzer kelimeler


beyaz vatoz, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'a', 'z', ' ', 'v', 'a', 't', 'o', 'z', şeklindedir.
beyaz vatoz kelimesinin tersten yazılışı zotav zayeb diziliminde gösterilir.