beyaz yakalı işçi

beyaz yakalı işçi

bk. beyaz yakalılar


beyaz yakalı işçi için benzer kelimeler


beyaz yakalı işçi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'a', 'z', ' ', 'y', 'a', 'k', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'i', 'ş', 'ç', 'i', şeklindedir.
beyaz yakalı işçi kelimesinin tersten yazılışı içşi ılakay zayeb diziliminde gösterilir.