beygir

beygir Far. b¥rg³r

a. 1. At. 2. Sadece yük taşımakta veya araba çekmekte kullanılan at. 3. sp. Atlama beygiri.


beygir İng. gym. horse

Kaba çizgileriyle beygire benzeyen, 1.75 m. uzunlukta ve 34 cm. genişlikte, yüksekliği 1.70 m. ye ayarlanabilen ve atlamalar için kullanılan cimnastik aracı.


beygir İng. gelding

Kastre edilmiş erkek at.


beygir için benzer kelimeler


beygir, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'g', 'i', 'r', şeklindedir.
beygir kelimesinin tersten yazılışı rigyeb diziliminde gösterilir.