beyt-ül-gazel

beyt-ül-gazel

bk. gazel I.


beyt-ül-gazel için benzer kelimeler


beyt-ül-gazel, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 't', '-', 'ü', 'l', '-', 'g', 'a', 'z', 'e', 'l', şeklindedir.
beyt-ül-gazel kelimesinin tersten yazılışı lezag-lü-tyeb diziliminde gösterilir.