biber dolması

biber dolması

a. Dolma.


biber dolması için benzer kelimeler


biber dolması, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'b', 'e', 'r', ' ', 'd', 'o', 'l', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
biber dolması kelimesinin tersten yazılışı ısamlod rebib diziliminde gösterilir.