donyağı dolması

donyağı dolması

Soğuk, somurtkan (kimse).


donyağı dolması için benzer kelimeler


donyağı dolması, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'n', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'd', 'o', 'l', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
donyağı dolması kelimesinin tersten yazılışı ısamlod ığaynod diziliminde gösterilir.