biçimci tiyatro

biçimci tiyatro İng. formalist theatre

İçeriği ikinci plana atarak biçimi önemseyen tiyatro anlayışı. Biçimin özerkliğini ve önceliğini öne sürerek bir biçimi ve bu biçimi var edecek belirli bir sahne, oyun düzeni uygulayımını benimseyen anlayış, öncü tiyatrolar, dadacı tiyatro, gerçeküstücü tiyatro, antitiyatro vb. biçimci tiyatro kapsamına girer.


biçimci tiyatro İng. formalist theatre

Özü, ikinci düzeye atarak biçimi önemseyen tiyatro türü. Kimi ülkeler bu tiyatro türünü güdümlü olarak ele alır; bir araç gibi kullanır.


biçimci tiyatro için benzer kelimeler


biçimci tiyatro, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', 'c', 'i', ' ', 't', 'i', 'y', 'a', 't', 'r', 'o', şeklindedir.
biçimci tiyatro kelimesinin tersten yazılışı ortayit icmiçib diziliminde gösterilir.