aristocu olmayan tiyatro

aristocu olmayan tiyatro Alm. nicht-aristotelisches Theater

1. Aristoteles'in önerdiği kurallara ters bir yolda davranılarak ortaya çıkarılan tiyatro türü, 2. Bertold Brecht'in Anlatımcı Tiyatrosuna (Epik Tiy.) ve kendi aralarında bağlantısız tablolar zinciri kullanan başka akımlara verilen ad. Bu tür tiyatroda, Aristoteles'in arınım (katharsis), psikolojik gelişim ve trajik akım, bulgu anlayışına karşı durulur.


aristocu olmayan tiyatro için benzer kelimeler


aristocu olmayan tiyatro, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'i', 's', 't', 'o', 'c', 'u', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'y', 'a', 'n', ' ', 't', 'i', 'y', 'a', 't', 'r', 'o', şeklindedir.
aristocu olmayan tiyatro kelimesinin tersten yazılışı ortayit nayamlo ucotsira diziliminde gösterilir.