biçimsel öğelerde benzet

biçimsel öğelerde benzet İng. imitation of figurative elements

Bir markanın biçimsel öğelerine dayanan benzet.


biçimsel öğelerde benzet için benzer kelimeler


biçimsel öğelerde benzet, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'ö', 'ğ', 'e', 'l', 'e', 'r', 'd', 'e', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 't', şeklindedir.
biçimsel öğelerde benzet kelimesinin tersten yazılışı tezneb edreleğö lesmiçib diziliminde gösterilir.