temel öğelerde benzerlik

temel öğelerde benzerlik İng. resemblance on basic elements

Bir markayı ortaya çıkaran temel öğelerin benzemesi (Kuş resmi bulunan iki markadaki kuşun özdeş olması gibi).


temel öğelerde benzerlik için benzer kelimeler


temel öğelerde benzerlik, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'm', 'e', 'l', ' ', 'ö', 'ğ', 'e', 'l', 'e', 'r', 'd', 'e', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'r', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
temel öğelerde benzerlik kelimesinin tersten yazılışı kilrezneb edreleğö lemet diziliminde gösterilir.