bıçkı dişli

bıçkı dişli Fr. Serrulé, ée

bıçkı dişli için benzer kelimeler


bıçkı dişli, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 'ç', 'k', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'ş', 'l', 'i', şeklindedir.
bıçkı dişli kelimesinin tersten yazılışı ilşid ıkçıb diziliminde gösterilir.