bıçkı

bıçkı

a. 1. Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere. 2. Motorla çalışan bir çeşit güçlü testere. 3. Saraç bıçağı. 4. Bağ budamaya yarayan dişli bıçak.


bıçkı Fr. Scie
bıçkı

Testere.


bıçkı

1. Testere. 2. Deri ve kösele kesmek için ayak kabıcı ve saraçların kullandığı bir aygıt. 3. Bağ budamaya yarayan dişli bıçak.


bıçkı, [biçecek]

1. Testere. (Yuva *Bucak -Burdur; *Kemalpaşa -İzmir; Yenikent *Aksaray -Niğde; Yukarıbozkuyu *Kandilli -Adana) 2. Kamış kesmekte kullanılan ağzı dişli bıçak. (*Güdül -Ankara) [biçecek] : (Salman *Akkuş -Ordu) 3. Saraçların deri ya da kösele kesmek için kullandıkları ağzı yarımay biçimlerinde bıçak. (-Us.; *Gerze-Sinop; *Aksaray-Niğde) 4. [bk. bağbıça]


bıçkı için benzer kelimeler


bıçkı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 'ç', 'k', 'ı', şeklindedir.
bıçkı kelimesinin tersten yazılışı ıkçıb diziliminde gösterilir.