bilânço esasına göre ticari kazanç

bilânço esasına göre ticari kazanç

Gelir Vergisi Kanununa göre, bir işletmedeki özkaynakta hesap dönemi sonunda ortaya çıkan pozitif farka bu dönemdeki net değerlerin eklenmesiyle elde edilen kazanç.


bilânço esasına göre ticari kazanç için benzer kelimeler


bilânço esasına göre ticari kazanç, 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'â', 'n', 'ç', 'o', ' ', 'e', 's', 'a', 's', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', ' ', 't', 'i', 'c', 'a', 'r', 'i', ' ', 'k', 'a', 'z', 'a', 'n', 'ç', şeklindedir.
bilânço esasına göre ticari kazanç kelimesinin tersten yazılışı çnazak iracit erög anısase oçnâlib diziliminde gösterilir.