bilanço

bilanço İt. bilancio

a. (bila'nço, l ince okunur) 1. ekon. Bir kuruluşun, bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge, dengelem. 2. mec. Girişilen herhangi bir işte, belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçların karşılıklı durumu: “Hayatımın hesabını, bilançosunu yapıyordum.” -Ö. Seyfettin.


bilânço İng. balance sheet, adjusted balance sheet

Bir kuruluşun belirli bir tarihteki iktisadi değerlerinin kaynaklarını ve bu değerlerin hangi alanlara yatırıldıklarını gösteren ve varlıklar = borçlar + öz kaynaklar biçimindeki muhasebe eşitliğine dayanan tablo.


bilanço için benzer kelimeler


bilanço, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'a', 'n', 'ç', 'o', şeklindedir.
bilanço kelimesinin tersten yazılışı oçnalib diziliminde gösterilir.