bilânço dışı işlemler

bilânço dışı işlemler İng. off-balance sheet activities

Bankaya gelir getiren, ancak normal koşullarda muhasebe süreci altında bilançoda varlık ya da yükümlülük olarak gösterilmeyen işlemler.


bilânço dışı işlemler için benzer kelimeler


bilânço dışı işlemler, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'â', 'n', 'ç', 'o', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
bilânço dışı işlemler kelimesinin tersten yazılışı relmelşi ışıd oçnâlib diziliminde gösterilir.