görünür bilânço

görünür bilânço

bk. dış ticaret bilânçosu


görünür bilânço için benzer kelimeler


görünür bilânço, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'ü', 'r', ' ', 'b', 'i', 'l', 'â', 'n', 'ç', 'o', şeklindedir.
görünür bilânço kelimesinin tersten yazılışı oçnâlib rünürög diziliminde gösterilir.