iktisadi bilânço

iktisadi bilânço

bk. bilânço


iktisadi bilânço için benzer kelimeler


iktisadi bilânço, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'b', 'i', 'l', 'â', 'n', 'ç', 'o', şeklindedir.
iktisadi bilânço kelimesinin tersten yazılışı oçnâlib idasitki diziliminde gösterilir.