geçici bilânço

geçici bilânço İng. preliminary balance sheet, provisional balance sheet

Gerçek bilânço hazırlanana kadar bir işletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu gösteren bilânço.


geçici bilânço için benzer kelimeler


geçici bilânço, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'ç', 'i', 'c', 'i', ' ', 'b', 'i', 'l', 'â', 'n', 'ç', 'o', şeklindedir.
geçici bilânço kelimesinin tersten yazılışı oçnâlib iciçeg diziliminde gösterilir.