konsolide bilânço

konsolide bilânço İng. consolidated balance sheet

Aralarında sermaye ilişkisi bulunan şirketlerin aynı tarih veya döneme ilişkin bilanço kalemlerinden ve karşılıklı ilişkiden doğmuş kayıtlarının bir araya gelmesi ile düzenlenen bilanço.


konsolide bilânço için benzer kelimeler


konsolide bilânço, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'o', 'n', 's', 'o', 'l', 'i', 'd', 'e', ' ', 'b', 'i', 'l', 'â', 'n', 'ç', 'o', şeklindedir.
konsolide bilânço kelimesinin tersten yazılışı oçnâlib edilosnok diziliminde gösterilir.