bilânço kârı

bilânço kârı İng. balance sheet profit, net profit

Bilânço esasına dayalı işletmelerin yıl sonu bilânçosundaki, vergi öncesi, varlıkların yükümlülüklerden fazla olması.


bilânço kârı için benzer kelimeler


bilânço kârı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'â', 'n', 'ç', 'o', ' ', 'k', 'â', 'r', 'ı', şeklindedir.
bilânço kârı kelimesinin tersten yazılışı ırâk oçnâlib diziliminde gösterilir.