bildirme dili

bildirme dili Fr. langage manifesté

Düşünürken aklımızdan geçirdiğimiz dile, yani iç dile karşı olarak, fikri açığa vurmak için kullandığımız her çeşit dil.


bildirme dili için benzer kelimeler


bildirme dili, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'd', 'i', 'r', 'm', 'e', ' ', 'd', 'i', 'l', 'i', şeklindedir.
bildirme dili kelimesinin tersten yazılışı ilid emridlib diziliminde gösterilir.